بانک گزارشات فروشگاهی گالاردو

محصولات ساخته شده کاربران

پروفایل کاربرنام خالق محصولنام فروشگاهنام محصولنوع نانسسسبزیجاتنام پنیرپروتئین اصلیپروتئین اضافیچاشنی‌هاسرو نان
پروفایل کاربرنام خالق محصولنام فروشگاهنام محصولنوع نانسسسبزیجاتنام پنیرپروتئین اصلیپروتئین اضافیچاشنی‌هاسرو نان

پروفایل کاربرخالق محصولنام فروشگاهنام محصولنوع پوستهسس کفپنیرپروتئین اصلیچاشنی‌هاسبزیجات
پروفایل کاربرخالق محصولنام فروشگاهنام محصولنوع پوستهسس کفپنیرپروتئین اصلیچاشنی‌هاسبزیجات

پروفایل کاربرخالق محصولنام فروشگاهنام محصولنوع محصولسیروپنکتار میوه‌ایپالم نوشیدنیچاشنیاستایل نوشیدنیعرقیجاتبستنیمیکس شیکتاپمغزیجات
پروفایل کاربرخالق محصولنام فروشگاهنام محصولنوع محصولسیروپنکتار میوه‌ایپالم نوشیدنیچاشنیاستایل نوشیدنیعرقیجاتبستنیمیکس شیکتاپمغزیجات

نام فروشگاهنام محصولنوع سینیدسته غذاییکبابکباب مللخورشتدریاییپلو
نام فروشگاهنام محصولنوع سینیدسته غذاییکبابکباب مللخورشتدریاییپلو

فروشگاه های برتر

نمایش کل فروشگاه: 2

خالقان برتر

مدیر کل گالاردو
+989226344919
+989302193732
+989389292343

محصولات پر فروش گالاردو

میگوهای پفکی

گوشت سینه دودی، دنده، سوسیس دودی، گوشت سفید و پنیر چدار با کاهو

9,300 تومان
سیـنـیـتـو – آنلاین غذای ایرانیتو در سینی بچین

سینی سنتی آنلاین خودت بساز

33,000 تومان
استیک موتزارلا

گوشت سینه دودی، دنده، سوسیس دودی، گوشت سفید و پنیر چدار با کاهو، گوجه فرنگی.

11,200 تومان

 

مجموعه طبقاتی گالاردو We would like to show you notifications for the latest news and updates.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها