شعبه ها

برای یافتن نزدیکترین رستوران خود ، کافی است عطر و بوی دودی دهان و دندان را از همبرگرهای بی نظیر دنبال کنید و یا مکانهای زیر را بررسی کنید.
این مکان یاب همبرگر شماست. از آن برای پیدا کردن همبرگرهای نزدیک خود استفاده کنید. یا ساندویچ مرغ ، و یا شیرشیک ها یا هر چیز دیگری که دوست دارید از لافکا باشد. ساعت های رستوران ، منوهای محلی را که مکان های غذا و سایر موارد را ارائه می دهند ، بکشید.
[lafka_map location_title=”دفتر مرکزی لافکا” map_latitude=”34.69917828726435″ map_longitude=”50.01398131780455″ height=”380″]
شام بخورید و دور شوید

آدرس: کیانپارس – بین خیابان 5 و 6 شرقی – رو به ساحل

شماره تماس: 0613301
ایمیل: order@gallar2.ir

[lafka_map location_title=”دفتر مرکزی لافکا” map_latitude=”35.739132239239716″ map_longitude=”51.40938636052109″ height=”380″]
فقط سلف سرویس

آدرس: کیانپارس – بین خیابان 5 و 6 شرقی – رو به ساحل

شماره تماس: 0613301
ایمیل: order@gallar2.ir

[lafka_map location_title=”دفتر مرکزی لافکا” map_latitude=”34.69917828726435″ map_longitude=”50.01398131780455″ height=”380″]
فقط سلف سرویس

آدرس: کیانپارس – بین خیابان 5 و 6 شرقی – رو به ساحل

شماره تماس: 0613301
ایمیل: order@gallar2.ir

[lafka_map location_title=”دفتر مرکزی لافکا” map_latitude=”34.69917828726435″ map_longitude=”50.01398131780455″ height=”380″]
سرویس کامل

آدرس: کیانپارس – بین خیابان 5 و 6 شرقی – رو به ساحل

شماره تماس: 0613301
ایمیل: order@gallar2.ir

سرزمین بهترین ها

شعبه 4
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 3
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 2
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 1
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شهران جنوبی جدید

شعبه 7
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 6
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 5
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 7
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

ویکتوریا

شعبه 11
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 10
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 9
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

شعبه 8
سطح 2
ترمینال آزادی – ورودی 7
همبرگر لافکا
09228469982
روزانه از 6.30 صبح – 9.30 شب باز است

[lafka_icon_box title=”عاشق برگر هستید؟ عاشق پیشنهادات ویژه چی؟ با عضویت در خبرنامه ما از تخفیفات و پیشنهادات ما خبر دار شوید” titles_color=”#333333″ type=”flaticon” icon_flaticon=”flaticon-010-burger” alignment=”lafka-icon-box-right” color=”#e4584b”][/lafka_icon_box]
مجموعه طبقاتی گالاردو We would like to show you notifications for the latest news and updates.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها